HOÀN CÔNG NHÀ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN

Các doanh nghiệp muốn nhanh chóng đưa công trình xây dựng vào hoạt động, thì cần tiến hành quy trình hoàn công nhà doanh nghiệp. Công việc này rất quan trọng và không thể không làm, vậy hồ sơ hoàn công gồm những gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây! 


Bộ hồ sơ hoàn công nhà doanh nghiệp 

Trong bộ hồ sơ hoàn công nhà doanh nghiệp, bao gồm có hồ sơ pháp lý và các tài liệu có liên quan, trong đó:

Hồ sơ pháp lý gồm:

- Tờ trình kiểm tra nghiệm thu công trình.

- Giấy chứng nhận đầu tư dự án.

- Chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất.

- Giấy phép xây dựng công trình.

- Hồ sơ thiết kế.

- Hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát.


- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hay kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Giấy phép Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC), giấy nghiệm thu PCCC.

- Hợp đồng đấu nối nước thải với đơn vị xử lý nước thải của Khu Công Nghiệp.

Tài liệu quản lý chất lượng bao gồm:

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu công trình.

- Nhật ký công trình.

- Các kết quả thí nghiệm, bê tông, kéo thép...

- Báo cáo chất lượng công trình.

Nộp hồ sơ hoàn công nhà doanh nghiệp gồm những bước gì?

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ hoàn công nhà doanh nghiệp, sẽ được chủ đầu tư nộp tại Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao. Tất cả các trường hợp xây dựng mới, công trình xây dựng tạm, sửa chữa cải tạo theo quy định phải xin giấy phép xây dựng trên phạm vi ranh giới khu đô thị chế xuất, công nghiệp đó.Trong trường hợp bộ hồ sơ hoàn công nhà doanh nghiệp có đầy đủ tài liệu và giấy tờ cần thiết, thì mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên do một số trường hợp chưa nắm rõ thông tin cũng như thiếu hiểu biết gặp rất nhiều khó khăn cũng như mất thời gian khi thực hiện.

Hoàn công công trình rất quan trọng và là một thủ tục pháp lý bắt buộc, do vậy đối với cá nhân, các doanh nghiệp đều phải tiến hành theo đúng quy trình. Nhằm giúp các nhà doanh nghiệp nắm rõ được hồ sơ hoàn công, những thông tin trên rất cần thiết và mang đến nhiều lợi ích thiết thực.
Sau khi hoàn thành công trình xây dựng, muốn được đưa vào hoạt động nhanh chóng trong thời gian sớm nhất, các doanh nghiệp hãy tiến hành quy trình hoàn công, nhằm đạt được kết quả tốt nhất như mong muốn.